Trao đổi người nước ngoài -Bạn có đang lo lắng vấn đề gì hay không ?-

Trung tâm lý giải quốc tế Sasayama nhằm giúp mọi người an tâm về cuộc sống. khi bạn gặp khó khan hay có lo lắng gì hãy liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ Email Chúng tôi sẽ đảm bảo các thông tin bảo mật.

Email : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

Nơi tiếp nhận trao đổi tư vấn ( miễn phí )

Nhân viên trung tâm tư vấn sẽ tiếp nhận các thông tin khó khăn, cũng như những lo lắng trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khi cần thiết sẽ giới thiệu đến các nơi có chuyên môn.

Tình nguyn viên thông dch h tr cuc sng ( min phí trong thành ph )

Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ vấn đề thông dịch trong cuộc sống khi cần thiết. Hãy đặt lịch trước. Không hỗ trợ thông dịch trong trường hợp đi bệnh viện.

Lp hc tiếng nht Uribocó mất phí 300 yên 1 lần