Konsultasyon para sa mga dayuhan -Nag-aalala kaba sa pagiging mag -isa?-

Ang Sasayama Center for International Understanding ay sumusuporta sa lahat upang sila ay mamuhay nang may kapayapaan ng isip.Kung mayroon kang anumang mga problema o alalahanin, mangyaring mag-email muna.

Magtago ng sikreto

Email : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

Bintana ng konsultasyon Libre(Hindi kailangan ng bayad o pera)

Pakikinggan namin kung ano ang problema ng mga tagapayo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.Ire-refer ka naming sa isang espesyalista kung kinakailangan.

Living Support Volunteer Interpreter Sa Lungsod,

ang mga libreng boluntaryo ay nagbibigay ng mga kinakailangang interpreter sa pang-araw-araw na buhay.Mangyaring magpareserba.Hindi available ang mga interpreter sa ospital.

Uribo na klase ng wikang Hapon Binabayaran(300 yen isang beses).

Trao đổi người nước ngoài -Bạn có đang lo lắng vấn đề gì hay không ?-

Trung tâm lý giải quốc tế Sasayama nhằm giúp mọi người an tâm về cuộc sống. khi bạn gặp khó khan hay có lo lắng gì hãy liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ Email Chúng tôi sẽ đảm bảo các thông tin bảo mật.

Email : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

Nơi tiếp nhận trao đổi tư vấn ( miễn phí )

Nhân viên trung tâm tư vấn sẽ tiếp nhận các thông tin khó khăn, cũng như những lo lắng trong cuộc sống hàng ngày của bạn, khi cần thiết sẽ giới thiệu đến các nơi có chuyên môn.

Tình nguyn viên thông dch h tr cuc sng ( min phí trong thành ph )

Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ vấn đề thông dịch trong cuộc sống khi cần thiết. Hãy đặt lịch trước. Không hỗ trợ thông dịch trong trường hợp đi bệnh viện.

Lp hc tiếng nht Uribocó mất phí 300 yên 1 lần

Consultoria para estrangeiros -Não está a se afligir sozinho ?-

O Centro de Compreensão Internacional de Sasayama oferece o suporte necessário para a tranquilidade geral. Se tiver algo que lhe preocupa ou atormenta, envie-nos um mail.Mantemos o sigilo absoluto.

E-mail : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

Balcão de Consulta :Serviço Gratuito

O consultor ouvirá os seus problemas ou as dificuldades do dia-a-dia. Se necessário, lhe encaminhará a um Órgão especializado no assunto.

Intérprete voluntário para suporte na vida diária :Serviço Gratuito dentro da cidade

O voluntário fará o serviço de intérprete necessário no cotidiano. Favor agendar. Não poderá atuar de intérprete em hospitais.

Aula de japonês “Uribô” 

 Serviço cobrado  (300ienes por aula)

外国人咨询 -你有一个人在烦恼吗?-

篠山国际理解中心为大家提供安心的生活。如果生活中遇到困难或烦恼的话,请电邮联系我们。我们会严守保密。

Email : info”アット”(”アット”→”@”)sasakoku.or.jp

咨询窗口:免费(无需付费)

咨询员会听取日常生活中的困难和烦恼。。必要时会为您介绍专门机构。

生活支援翻译义工:市内免费

义工会提供生活中需要的翻译。请提前预约。但不提供医院翻译。

日语教室Uribo

收费(1次300日元)